Saturday, 31/07/2021 - 21:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CÀ MAU

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Số: 05/KH-NBK        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hòa Tân, ngày 15 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của đơn vị, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 cụ thể như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ NHÀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Ủy ban TP Cà Mau. Trong những năm vừa qua, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đang phấn đấu là trường có chất lượng và uy tín trong của xã Hòa Tân .

Địa điểm tạị ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với diện tích 7200 m2. Ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với diện tích 5500 m2.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường đảm bảo cho việc dạy và học, có đủ sân chơi bãi tập với diện tích trên 1500 m2. Cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Kế hoạch chiến lược nhà trường là quá trình kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn đến năm 2020, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân nhân viên và học sinh nhà trường để phấn đấu vươn lên. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015 -2020 và tầm nhìn đến năm 2025 của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 31
Năm 2021 : 414