Saturday, 31/07/2021 - 22:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Số: 09/KH-NBK        

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hòa Tân, ngày 20 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019 ngày 14/6/2019 Của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của đơn vị, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Kế hoạch định hướng, phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ địng hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngang tầm với các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Cà Mau. Đây cũng chính là hướng đi quan trọng để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường phấn đấu đạt được.

Xây dưng Kế hoạch chiến lược phát triển trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của ngành về đổi mới giáo dục phổ thông và theo kịp đà phát triển chung về giáo dục và đào tạo trong thành phố. Đồng thời nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển; là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và các hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như toản thể CBGV-NV và học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau.

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Ủy ban TP Cà Mau. Trong những năm vừa qua, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đang phấn đấu là trường có chất lượng và uy tín trong của xã Hòa Tân .

Khu A tạị ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với diện tích 7200 m2. Khu B ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với diện tích 5500 m2.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường đảm bảo cho việc dạy học, có đủ sân chơi bãi tập với diện tích trên 4500 m2. Cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Kế hoạch chiến lược nhà trường là quá trình kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân nhân viên và học sinh nhà trường để phấn đấu vươn lên. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, hòa nhập; trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trên địa bàn Hòa Tân mà nhà trường được phân công phụ trách.

Xây dựng, phát triển Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm theo các quy định của Bộ GD& ĐT và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương .

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện xã hội giáo dục.

Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 31
Năm 2021 : 414